Εγγυήσεις

Η εταιρεία μας παρέχει εγγύηση ενός έτους για κάθε επισκευή αυτομάτου σασμαν, και χωρίς χιλιομετρικούς περιορισμούς.

Για επέκταση εγγύησης πέραν του ενός έτους εξαρτάται από τον τύπο του αυτομάτου σασμάν.

Copyright © 2010 ATC HELLAS All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.